תקנון רכישה באתר mkvr.co.il הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים

2.רכישת המוצר/ים למכירה באתר זה, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בו.

3.המלל נכתב בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אך הוא מתאים גם בפנייה בלשון נקבה ו/או רבים.אופן ביצוע ההזמנה ואישורה/אי אישורה

4.אתר זה מיועד למכירה מוצרי המותג “מייקאובר ידגרוב רפאל סחר בע"מ ” וחברת מייקאובר ידגרוב רפאל סחר בע"מ היא משווקת מורשת של המוצרים המוצגים באתר זה.

5.רשאים לרכוש באתר זה כל מי שמלאו לו 18שנים ומעלה, והינם תושבי ישראל וברשותם כרטיס אשראי ישראלי בתוקף

6.אישור המכירה הוא אך ורק לאחר אישור חברת האשראי.

7.לאחר אישור/אי אישור העסקה/ההזמנה תקבל התראה האם העסקה/ההזמנה אושרה או נדחתה.

8.רק לאחר קבלת מייל מחברת מייקאובר ידגרוב רפאל סחר בע"מ ובו פרטייך האישים שעליך למלא אותם עם ההזמנה , פרטי ההזמנה יהווה אישור קליטת העסקה / ההזמנה בחברתנו.

משלוח

9.המחירים המוצעיםבאתר –אינם כוללים משלוח (מחיר המשלוח מפורסם באתר ומשתנה בהתאם למוצר אותו אתם רוכשים). ברכישה מעל 6000₪ המשלוח הינו ללא עלות נוספת

10.האתר מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

11.בסיום תהליך בחירת המוצרים תשלח אליכם הודעת דוא"ל ובו אישור למוצרים שבחרת

12.מיד לאחר ביצוע ההזמנה יבצע המחשב בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישורה הזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה

13.הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

14.במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של חברת מייקאובר ידגרוב רפאל סחר בע"מ לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי

15.לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע”י חברות האשראי ,חברת מייקאובר ידגרוב רפאל סחר בע"מ תראה עיסקה זו כמבוטלת

16.לפרטים נוספים ניתן לפנות לחברה באמצעות המייל הבא r0549727254@gmail.com

ביטול עסקה

17.הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981( להלן: החוק).18.ניתן לבטל רכישת מוצר 14יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות

19.אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסן מייקאובר ידגרוב רפאל סחר בע"מ , על הלקוח.מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

20.מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר/ים, וזאת במידה והמוצר/ים נשלחו .

21.לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו / לא ניתן להחזיר מוצרי קרמיקה עקב אצוות / סדרות ייצור

22.חברת אשנב תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:.א. נפלה טעות , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.ב. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

23.הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר מסרתם עם פרטיכם האישיים.

24 אם אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים חברת מייקאובר ידגרוב רפאל סחר בע"מ לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך או לחלופין החזרת תשלום מלא..הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון

25.חברת מייקאובר ידגרוב רפאל סחר בע"מ לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.אספקת המוצריםוזמני אספקה

26.אספקת המוצרים תהיינה לכתובת אשר נמסרה על ידכם בעת ביצוע ההזמנה

27.זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, ימים א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.ובתיאום נציג העובדים ועד 21 ימי עסקים.

שרות לקוחות

28.שירות לקוחות.כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם חברת מייקאובר ידגרוב רפאל סחר בע"מ
086427890

סמכות שיפוטית

29.בכל מקרה של סכסוך תהיה סמכות שיפוטית לבית המשפט ברמלה

.אבטחת מידע

30.אבטחת מידע פרטיות בחנות. חברת מייקאובר ידגרוב רפאל סחר בע"מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע.העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגייתSSL .ב. . כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.ג. חברת מייקאובר ידגרוב רפאל סחר בע"מ לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה

31. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את חברת אשנב.לרבות שינויגוון צבע וכדומה

אחריות מוצר משתנה בהתאם למוצרים באתר.

32.חברת מייקאובר ידגרוב רפאל סחר בע"מ לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

33.החברה לא תהיה אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מקלחונים או ארונות אמבטיה שנרכשו באתר שלא הורכבו ע"י מתקין מורשה מטעם החברה ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

34.הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעותהאתר , אלא אם נכתב אחרת.

35.. .האייקונים(ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגהמילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של חברת מייקאובר ידגרוב רפאל סחר בע"מ /או מי מטעמה.

36.נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את חברת מייקאובר ידגרוב רפאל סחר בע"מ .

.37… חל איסור להעתיק חומר כלשהו מהאתר לרבות תמונות מלל וכיו”ב ללא אישור בכתב.

מבצעים והטבות

38.חברת מייקאובר ידגרוב רפאל סחר בע"מ רשאית להציע מבצעים הטבות והנחות באתר ויכולה להפסיקם בכל עת ללא הודעה מוקדמת על כך..

פרטיות

39.החברה מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באתר האינטרנט ועל כן מקפידה החברה לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר

40.לצורך רכישה באתר הנך חייב למלא את פרטיך האישיים ופרטים נוספים (ככל שנדרש). ללא מילוי הפרטים כאמור לא תוכל לבצע רכישה באתר האינטרנט

41 .הלקוח מאשר ומסכים כי כל פרטיו האישיים שנמסרו על ידו לצורך רכישה באתר אינטרנט, מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי מבלי שחלה עליו חובה חוקית למוסרם (אך ללא מסירת לא יוכל לרכוש באתר)

42.הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו שהחברה תהיה רשאית לאסוף בעת השימוש על ידו באתר האינטרנט של החברה ולאגור במאגר המידע של החברה את פרטיו האישיים ו/או כל פרט נוסף שמולא על ידי הלקוח ו/או מידע שנאסף ו/או הופק אודותיו תוך כדי השימוש באתר האינטרנט ו/או מידע אודות הרגלי הקניה של הלקוח, צרכיו, מוצרים שרכש, מידע או פרסומת אותו קרא, העמודים אשר צפה בהם, ההצעות שהתעניין בהן, אמצעי התשלום אשר שימש אותו וכל מידע אחר.

43.ידוע ללקוח כי המידע ישמש את חברת מייקאובר ידגרוב רפאל סחר בע"מ מעת לעת.לצורך של דיוור ישיר וכן באמצעי מדיה שונים, לרבות בדואר, בדוא”ל .

44 .ללקוח המשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מייקאובר ידגרוב רפאל סחר בע"מ בקשר למסירת הפרטים והשימוש בהם כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-.1981.45 .החברה תנקוט באמצעי זהירות מקובלים בכדי לשמור על הפרטים האישיים של הלקוח ותעשה מאמצים להתקשר עם צדדים שלישיים אמינים לצורך כך.יחד עם זאת, במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה, החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה, לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו. בכל מקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.
קנייה מהנה!